Díjazás

Ügyvédi tevékenységünk során az ügyvédi munkadíjat fix- vagy óradíjban állapítjuk meg, egyéni megállapodás alapján.
Peres és nemperes eljárások esetében a munkadíj általában a perérték meghatározott százalékában kerül megállapításra egy minimumösszeg megállapításával.

A munkadíj megállapításáról minden esetben egy megbízási szerződés készül, amely mindkét fél jogait és kötelességeit pontosan rögzíti, a későbbi félreértések elkerülése érdekében.