Szakterületeink

Társasági jog, cégalapítás, cégügyek (e-cégeljárás)

Vállajuk gazdasági társaságok alapítását, társasági szerződések módosítását, üzletrész adásvétellel és társaságok átalakulásával kapcsolatos jogügyletek teljes körű lebonyolítását, társaságok megszüntetését és más a társasági jog körébe eső jogügyletek lebonyolítását.

Mindehhez a 2007. július 1. óta kötelező elektronikus cégeljárás kereteit és eszközeit (az E-SZIGNÓ programot és a minősített elektronikus aláírást) használjuk így lehetővé vált, hogy nálunk néhány nap alatt is gazdasági társaságot alapíthasson! Az elektronikus cégeljárás segítségével Önnek olcsóbb, gyorsabb és egyszerűbb a cégbejegyzés, a változás bejegyzés. Aláírási címpéldányért vagy cégkivonatért sem kell közjegyzőhöz mennie, mindent elintézhet irodánkban egy helyen, rövid idő alatt.
Vállajuk továbbá cégek képviseletét peres és nem peres eljárásokban, követeléseik érvényesítését, valamint gazdasági társaságok állandó képviseletét kedvező díjszabás mellett.
Elkészítjük alapítványok, társadalmi szervezetek alapító okiratát és lebonyolítjuk a bírósági nyilvántartásba vételt.
Megszerkesztjük társasházak alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát.

Ingatlannal kapcsolatos jogügyletek

Vállaljuk adásvételi-, ajándékozási-, csereszerződések elkészítését, valamint a földhivatal előtti eljárás lebonyolítását. Megbízatásunk az ügylet földhivatalba történő bejegyzéséig szól. Az ingatlanok adásvételével kapcsolatos illeték és adókötelezettségekre vonatkozó információk tekintetében is szakszerű tájékoztatást nyújtunk.

Egyéb polgári jogi területek

A fentieken kívül bizalommal fordulhat hozzánk a következő problémáival is:

  • Egyéb polgári jogi szerződések elkészítése (ingó adásvétel, ajándékozás, házassági vagyonjogi szerződés, vagyonközösséget megszüntető megállapodás, végrendelet, tartási- vagy életjáradéki szerződés, öröklési szerződés, stb.)
  • Kártérítési ügyek lebonyolítása, végrehajtási eljárások kezdeményezése
  • Munkaügyi jogviták rendezése

Büntető-és szabálysértési eljárások

Amennyiben Önnel szemben valamelyik nyomozó hatóság vagy bíróság előtt eljárás indul bűncselekmény gyanúja miatt, forduljon hozzánk bizalommal! Ismerje meg eljárási jogait és lehetőségeit! Vállaljuk sértettek és tanúk szakszerű jogi képviseletét is!