Tevékenységünk

Jogi tanácsadás

Bármely, jogi vonatkozású kérdéssel összefüggésben – az eset összes ismert körülményét figyelembe véve – a kialakult helyzetről az ügyfél számára korrekt tájékoztatást adunk, valamint a szükséges és lehetséges cselekvési lehetőségekkel megismertetjük. Mindezekre természetesen, csak az ügyfél és az ügyvéd közötti személyes találkozás során, a tényállás valamennyi részletének megismerése és az esetleges okiratok átvizsgálása után van lehetőség. Felelősséget, ennek megfelelően csak az ilyen módon nyújtott tanácsadásért vállalunk.

Okiratok szerkesztése és ellenjegyzése

E tevékenység magában foglalja bármely jogi vonatkozású, vagy jogi hatással bíró okirat (levél, keresetlevél, fizetési meghagyás, más hatósági- vagy bírósági beadvány, alapító okirat és szerződés, vagy megállapodás, stb.) megszövegezését és ellenjegyzését. Így ide tartozik például minden polgári jogi szerződés, a gazdasági társaságok okiratai, az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletekkel és a munkaviszonnyal összefüggésben keletkező okiratok, az örökléshez és a hagyatéki eljáráshoz fűződő iratok, valamint a házassági és családi jogviszonyokkal kapcsolatos iratok is.

Képviselet

A képviselet magában foglalja mind magánszemélyek, mind a gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, állami, vagy önkormányzati intézmények jogi képviseletének ellátását, érdekeinek védelmét, a szükséges nyilatkozatok és egyéb eljárási cselekmények szakszerű megtételét, bármely megbeszélésen és tárgyaláson, valamint az állami és önkormányzati hatóságok, továbbá a bíróságok előtti peres és nem peres eljárásokban egyaránt. Ez a tevékenység foglalja magában a büntető- vagy szabálysértési eljárásban a sértett vagy a tanú képviseletét is.

Védelem

A terhelt védelme szabálysértési- és büntetőeljárásban a nyomozó hatóságok, a vámhatóság és a bíróság előtt, valamint a büntetés-végrehajtási eljárás során. Mindez, magában foglalja – egyebek mellett – a terhelttel való kapcsolattartást, a védekezés törvényes eszközeiről és a jogairól való tájékoztatást, érdekében minden törvényes védekezési eszköz felhasználását, továbbá a felelősségét enyhítő tények felderítésének szorgalmazását is.

Letétkezelés

A fenti tevékenységekkel összefüggésben lehetőség van, az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódóan meghatározott rendeltetéssel (céllal) – írásbeli megállapodás alapján – pénz vagy más érték ügyvédi letétbe helyezésére is.